מאמרים

"מפרי עץ הדעת לא תאכל"

"מפרי עץ הדעת לא תאכל"

אלפי שנות ההיסטוריה של המין האנושי וחיינו אנו, נדמים כמסע לגילוי מחוזות, מסלולים, דרכים, המצאות, פתרונות, טכנולוגיה.. למרות אותו ציווי ידוע של הבורא על שני הברואים הראשונים, "מפרי עץ הדעת לא תאכל". לעיתים נדמה כי האיסור הוא הברכה והקללה גם יחד של כל האנושות בכל מחוזותיה וכך או כך אין בידינו את האפשרות לעצור את התהליך אלא לקחת בו חלק עד שזמננו המקומי כאן יעבור.

כאשר אנו יודעים ומבינים פחות, בתור ילדים או בתור מבוגרים פחות מודעים, הדרך בה אנו מתמודדים עם מצבים מסוימים עלולה לפגוע בנו ובאנשים שאנו אוהבים. לא סתם אנו שומעים לעיתים את הביטוי כי עולמם של ילדים לעיתים אכזרי יותר בהתנהגות שלהם אחד כלפי השני, הילדים פחות מודעים לנזק לטווח ארוך שמילה אחת או מעשה קטן יכולים לעשות לילד אחר בעתיד. כאשר אנו הילדים מתבגרים, אנו פותחים את אופקינו ומבינים יותר את המשמעות של כל דבר, המצפון שלנו מפותח יותר ואנו יכולים לפעול למען כך שנהפוך להיות אנשים טובים ומודעים.

המשך מאמר