מאמרים

לימודי חינוך חברה וקהילה - המשך למאמר

לימודי חינוך וחברה קשורים לפיתוח סביבתי קהילתי, לניהול בחינוך ולקידום תרבות הפנאי. לימודים הקשורים בחינוך מספקים הבנה וידע בתהליכים חינוכיים, הכרת התפיסות חברתיות והפילוסופיות מאחורי התהליכים, שיטות מחקר בחינוך לקידום החברה והקהילה, מובילים להכשרת עתודה ניהולית בחינוך ולקידום מערכת החינוך בכללה.

לימודי חינוך ניתנים לשילוב עם חוגים חברתיים שונים כגון, אנתרופולוגיה וסוציולוגיה, לימודי פסיכולוגיה, לימודי משפטים וכמובן לימודי הוראה במכללות השונות להוראה. תארים בחינוך יכולים לשמש בסיס לתארים המתקדמים השונים הקשורים בניהול, חברה, ייעוץ, מנהיגות ועוד.

החברה כוללת אותנו ולכן בחירה במקצוע הנועד לקדם אותנו כחלק מהחברה, יכולה לספק לנו מענה לצורך האנושי בהתקדמות, לצורך האנושי בידע ולטובתנו האישית למשל בגידול ילדים, בקשרים בין אישיים וכדומה.

להיות ולקחת חלק בתהליכים מהמשפיעים על אנשי המחר ועל עתיד החברה והקהילה שלנו, הינו מצב מחייב ואינו מגיע כלאחר יד אלא מתוך רצון עז להשפיע ולשנות ומתוך תחושה חזקה של שליחות ושל אהבה.

חזרה לחלק ראשון